Klubiõhtu

09.10.2001

Üritus algas nagu ikka Klubi presidendi sissejuhatusega.
Klubi president- Riho Kurg tutvustas ürituse päevakorda:
1. Lahkuva presidendi aruanne
2. Revidendikomisjoni esimehe aruanne
3. Uue presidendi valimine


IT juhtide Klubi kombe kohaselt tuli lahkuval presidendil kõne peast pidada.
1. Lahkuva presidendi aruanne 

Eelmisel hooajal toimus 9 üritust. Üritused toimusid igal kuul, välja arvatud aprill ja juuli.
Kõikidel üritustel kokku osales keskmiselt 22,7 inimest ja ei osalenud 16,8 inimest.
1 Klubi liige käis kõikidel üritustel, 6 klubi liiget osalesid 8-l üritusel ja 2 inimest ei käinud üldse kohal.
President oli lubanud, et IT juhtide Klubi saab Äriregistris mittetulundusühinguna registreeritud. Registreerimist ei ole toimunud, kuna ei ole olnud väga suurt vajadust või põhjust.
President oli lubanud, et Klubil saaks veeb olema. See on olemas ja seda täiendatakse pidevalt.
Presidendi kiituse pälvis Klubi Meister ehk Alar Jõeste.
Peale 38 Klubi liikme on Klubil veel 9 sõberliiget, kelle staatuse vaatab üle järgmine president ja tema meeskond.
Üritustest kõige popim oli aruandeaasta esinene üritus, kus käis kohal kõige rohkem inimesi – 25, samuti oli väga populaarne viimane üritus, kui toimus EMT-i külastus.

2. Revisjonikomisjoni esimehe Liivia Mahlapuu aruanne.

Liikmemaksudena laekus 19 250.- krooni (liikmemaks on 500.- kr).
1 Klubi liige ei ole kordagi osa võtnud ja 2 inimest ei ole tasunud liikmemaksu.
Üritustele kulus 13 773, 50 krooni, intresse on saadud 89,93 krooni, panga ülekannete tasudeks on kulunud 207.- krooni.
Aruandeaasta lõpuks on raha 6 209,36 krooni, koos eelmise aasta rahadega oli 5. oktoobri 2001.a. seisuga Klubi avel 11 964 krooni ja 65 senti.
Revisjonikomisjoni esimehe märkuse kohaselt ei ole 1-e ürituse kulutuste kohta t¹ekki.
Klubi presidendi aruandmise jooksul täienes Klubi liikmete arv 2-e liikme võrra, seega on Klubil on nüüd 40 liiget (üks Klubi liige on plaanis üle viia sõbraliikme staatusse, kuna ta ei külastanud möödunud aastal ühtegi üritust ega ei ole tasunud Klubi liikme maksu, kuid see jääb juba uuele presidendile otsustada).

3. Uue presidendi valimine.

Pärast söögi- ja kohvipausi palus president esitada kandidaadid uue presidendi kohale.

Esimeses voorus seati üles järgmised kandidaadid:

1. Alar Jõeste
2. Riho Kurg
3. Anti Puusepp
4. Liivia Mahlapuu
5. Kairi Tammik
6. Henn Sarv
7. Riina Einberg
8. Margus Käosaar
9. Margus Eimre

Mitmesugustel põhjustel taandasid enda kandidatuuri Alar, Riho, Liivia, Kairi, Henn ja Riina.

Kandideerima olid nõus Anti ja mõlemad Margused. Neile 3-le lisaks andsid lisavoorus oma nõusoleku kandideerimiseks veel Andrus Padar ja Valmar Moritz.

Esimese hääletusvooru tulemused olid järgmised:

Anti Puusepp — 1 hääl
Margus Käosaar — 2 häält
Margus Eimre — 1 hääl
Andrus Padar — 11 häält
Valmar Moritz — 6 häält.
Lõppvooru pääsesid Andrus ja Valmar.
Hääletussedelite ülelugemisel tegi Kroonik kõigile teatavaks hääletustulemuse ja uue presidendi nime:

Valmar oli kogunud 7 häält.
Klubi uueks presidendiks valiti 14 häälega Andrus Padar.

Uus president rääkis oma esimeses kõnes järgmist: 

“Auväärne amet.”
Seejärel meenutas värske president Klubi ajalugu, tuletades meelde kuidas klubi tekkinud oli.
“Presidendi eesmärk on leida iva ja hoida seda. Klubi peaks tegutsema ühise meeskonnana. Klubi on inimeste ühendus, kes võivad, saavad ja tahavad koos käia.
Situatsioon on ootamatu, kuid loodan midagi Klubi heaks ära teha.”
President esitas küsimuse “Kas mittetulundusühing tuleb?” Ja vastas küsimusele siis ise:”Miks peaksime seda tegema? Kui põhjust ei tule, siis ei tee, kui tuleb häid põhjusi või mõtteid miks registreerida, siis võib alati seda teha”.
“Alati on oodatud ettepanekud, mida klubiüritustel teha”.

Presidendi lubadused:
1. Lubab korraldada vähemalt 10 üritust.
2. Püüab olla mitte kehvem, kui eelmine president.
3. Lubab, et teeb, mis suudab, et meil oleks tahtmist siia tagasi tulla.
4. Järgmised üritused toimuvad ruumis, kus ei ole telekat.

Presidendi kõnele järgnesid Klubi liikmete mõtteavaldused edasise tegevuse osas ja vaba vestlus.

Ja mõned ideed, mis edaspidise suhtes klubilistelt laekusid:
– Veebis võiks olla iga liikme nime juures ka tema pilt ning väike “enesetutvustus” — hea teistel klubilistel teada ning veel parem külalistele ja potensiaalsetele klubilistele tutvustamiseks.
– Selle pildi ja enesetutvustuse võiks igaüks ise teha.
– N.ö. IT-vabasid fun üritusi võiks ka olla
– Anne kutsus külla vaatama ja uurima kuidas valmib ajaleht, vaatama peab küll minema Tartusse.
– Mõned üritused võiksid olla ka mujal kui Tallinnas
– Politsei ja tema töö oleks huvitav teema — Andrus ja Raul äkki organiseerivad vastava külaskäigu
– Klubil võiks olla miski oma märk ja värk, kõik klubilised võiksid selle kohta arvamust avaldada nii kirjalikul, suulisel kui graafilisel moel — et siis kui kellelgi on miski idee, pangu kirja ja joonistagu oma oskuste piires üles.
– …

© Eesti IT Juhtide Klubi. Kõik õigused kaitstud.
Serveriga toetab: zone.ee | Sisuhaldus Arte Verum Studio & Wordpress.