IT juhtide klubi – kes ja miks

Klubi loomise mõte tekkis BCS IT juhtide koolitusel osalenud IT juhtidel omavahelise arutelu käigus. Mitmed riigiasutuste IT juhid kohtuvad tihti oma infopäevadel, teistega kohtutakse firmade presentatsioonidel. Kuid reeglina ei jää eriti aega mõnusaks jutuajamiseks ja teemad kipuvad kah ikka liiga sinna IT kanti.

Vahel oleks mõnus mõtteid ja muljeid vahetada ka mitte-IT teemade – personaliotsingud, kogemused eri firmadega kui sellistega, kuidas hakkama saada jonnakate ülemustega etc. Teiseks tundsid mitmed klubi asutajaliikmed puudust nn. oma seltskonna järgi, kellega vahel midagi huvitavat koos ette võtta.

Lepiti kokku, et üritatakse püsti panna selline mitte-formaalne klubi, võttes eesmärgiks ühe aasta jooksul enam vähem stabiilne ürituste rutiin tekitada ja pakkuda üksteisele huvitava vestluspartneri rolli. Seejärel aga kaaluda mittetulundusühingu asutamist.

Klubilt ootasid sellega liitujad

  • et ei oleks ametiühing ega kutseliit, vaid just klubi;
  • et ei kujuneks koosoleku pidamiseks, liiga ametlikuks;
  • et nn. IT teemad ja fun&action oleks pooleks;
  • ei kuulu esialgu mitte kellegi ega millegi juurde, on isikute klubi;
  • igal aastal vahetuvad vedajad – presidendi meeskond, 4-5 inimest. Teised ei pea eriti muretsema, tulevad kohale ja annavad oma soovidest-ideedest teada.

Eesti IT-juhtide Klubi põhikiri on lihtne dokument, mis reguleerib klubi tegevust nii palju vaid, kui hädavajalik. S.h. ütleb, et liikmeks soovija esitab presidendile avalduse. Uuel liikmel peab olema 2 soovitajat klubi liikmete hulgast ja avalduste ning soovituste põhjal president otsustab liikmeks soovija sobivuse üle. Loomulikult peab uus liige maksma liikmemaksu ja aktsepteerima põhikirja. Uusi huvilisi võib esialgu kaasa tuua külalistena, teatades sellest klubi presidendile ette.

Algul oli üsna raske määrata kes siis on IT juht. Mõned meist alles pürivad selleks või on töökohta vahetanud, töötavad tippjuhina või IT firmas. Kuna leppisime alguses kokku, et ei pretendeeri ametliku kutseliidu positsioonile, sai ka IT juhi definitsioon pigem mitte-formaalne – inimesed, kes oma hinges tunnevad end IT juhina ja on seda tööd teinud või teevad. S.t. inimesed, kes sel erialal kogemusi-teadmisi omavad/vajavad ja suudavad üksteisele midagi pakkuda. Õnneks oleme siiani selle reegli ja terve mõistuse abil suutnud ilusti hakkama saada, n.ö. passiivsed liikmeid on vähe ja lausa müügimehi ei ole ka klubisse sattunud.

© Eesti IT Juhtide Klubi. Kõik õigused kaitstud.
Serveriga toetab: zone.ee | Sisuhaldus Arte Verum Studio & Wordpress.