ITklubi üldkoosolek, RMK

13.10.2009

ITklubi valis uue Presidendi ning tutvus Riigimetsa Majandamise Keskusega

RMK lahkel nõusolekul pidas ITklubi RMK-s ka oma igaaastase üldkoosoleku. Koosolekul andis lahkuv presidentmeeskond ülevaate oma tegemistest ning valiti uus President. Uueks Presidendiks valiti üksmeelselt Andres Lips (kasutades “veenva demokraatia” meetodit), kes määras meistriks Andrus Padari. Laekurina jätkab tööd Jaan Metsa ning revidendiks jäi Anti Puusepp. Soovime uuele meeskonnale kordaminekuid ning huvitavat “uut aastat”!

Statistiliselt oli klubi eelmine aasta edukas. Uusi liikmeid lisandus 3, liikmeid kokku on 37. Keskmine külastatavus ürituse kohta oli 20,75 inimest. Klubi rahaline seis on jätkuvalt “+” märgiga

Ühtlasi lepiti kokku, et liikmemaksu suurus ei muutu. Muudeti auliikmete maksuvabastust, kui seni olid kõik auliikmed vabastatud liikmemaksust, siis edasipidi annab auliikme staatus maksuvabastuse kolmeks aastaks alates auliikmeks saamisest.

Uus presidentmeeskond protokollib otsused ning lisab need “Presidendi kausta”

ITklubi tänab RMK-st Jaan Schultsi lahke võõrustamise eest ja põhjaliku ülevaate eest. Mitmed meediast kajastamist leidnud küsimused said palju selgema nägemuse ning hea on tõdeda, et Eesti mets on kindlates kätes.

 

Liigume edasi!
Ergo Tars
IT klubi meister 2008/2009

© Eesti IT Juhtide Klubi. Kõik õigused kaitstud.
Serveriga toetab: zone.ee | Sisuhaldus Arte Verum Studio & Wordpress.