IT klubi tegevusest 2007/2008

11.10.2008

IT klubi juhtvankri ette rakendatuna, oli eelneva(te) presidendimeeskon(dade)na hea pärandina ettevõtmiste mõttepagas kirjas, juhatades sissetallatud radade kaudu uute ürituste manu. Kümne klubiürituse korraldamine hõlmas 2007/2008 juhtmeeskonna põhitegevuse hooajal.

Neid klubiõhtuid jagus mitmesse valdkonda ja erinevatesse suundadesse, millest täpsema ülevaate saab klubi lehelt mõne meenutuslause näol.

Kolmel korral on siinjuures põhjust tänuga meenutada oma klubiliste kaasabil toimunud üritusi (robotroonika – Raivo Sell, e-Tervis – Marko Tiirik ja võrgundusega seonduv Bravocom-s – Siim Valdmets).

Emotsionaalsemalt poolelt jäi meelde kasiino Olympic detsembrikuu õhtu ning Soome lahe teisel kaldal Via Nordica konverentsi lühikülastus. Viimase ürituse ettevalmistus oli üpris suhtemahukas ning näitas sedagi, kuidas „kiirel ajal” meie klubi kontaktid toimisid. Aga heameel tõdeda, et osalenutele see päev kordaläinute kilda kvalifitseerus.

Kõige enam klubilisi osales IT kolledži uue maja külastusel, ju paljusi meie seast huvitab järeltuleva IT põlvkonna tegemised ja suundumused. Erialaselt pakkusid teavet laevajuhtimiskeskusega tutvumine ja arvutite kokkupanija ML Arvutid külastus.

Lisaks üritustele jätkati klubi meene idee realiseerimist. Küsitlusega sai selgitatud-valitud meene, klubi meister, Zahhar Kirillov realiseeris selle, alates tellimisest kuni klubi liikmeteni kulgemiseni. Ja jätkub meeneid veel ka mitmeks aastaks klubi võõrustajatele kinkimiseks.

Mõni kavatsus oli aasta tagasi täiendavalt kirja pandud sõnastuses positsioneerida ITilikke arvamusi klubi positsioonidelt, samuti jagada võimalikku infot praktikakohtade osas.
Aga elu ise korrigeerib teisesuunalisi mõtisklusi ning ITlikke vaateid kui praktikakohtade infot on vast õigem klubi liikmete töökohtade kaudu jagada.

Oma klubi raamides toimunud üritustele, selle sees väärtusliku kogemusinfo jagamisele lisandus hooaja jooksul klubi liikmeskond viis uut liiget.

Arvan, et klubilised leidsid korra kuus teisipäevast “üritusväärtust” kui ka võimalusi virtuaalses ruumis mõne küsimuse üle omavahel arutleda. Endalegi lisandus IT maastiku mõttekilde, uut nägemist kaasklubilistes ja presidendimeeskonnaga töötades. See tõesti rikastas vaheldusega igapäevases tegevustes. Arvan, et need suhted ja tegevused on meid üheksa aasta jooksul võimaldanud mõnusal klubiviisil ja IT vaimses seltskonnas tunda.

Jätku klubilistele seda klubivaimu virgena hoida ja uuel juhtmeeskonnal selle vaimu tugevdamiseks meid klubiüritustega turgutada.

Andrus Kross
Klubi president 2007/2008

© Eesti IT Juhtide Klubi. Kõik õigused kaitstud.
Serveriga toetab: zone.ee | Sisuhaldus Arte Verum Studio & Wordpress.