AS Ida-Tallinna Keskhaigla

29.01.2008

Tervisest läbi IT silmade

Esmalt tutvusime Kesklabori juhataja Marge Kütti kaasabil laboriga, laboris tehtavaga ja vastava labori aparatuuriga.

AS Ida-Tallinna Keskhaiglast ja haigla IT-st andis ülevaate oma asutuse IT teenistuse juht Marko Tiirik.

Eesti üleriigilisest projektist, digiloost ehk E-tervisest andis põhjaliku ülevaate digiloo projektijuht Oliver Lillepruun.

Tervis on meie kõigi ühine (kalleim) vara ja seetõttu oli klubilistel palju küsimusi ja kommentaare selle väärtusliku vara kajastamisel infotehnoloogias, nii haigla infosüsteemis kui E-tervise projekti realiseerimisel.
E-tervise projektiga on alustatud, kavad ja üldpõhimõtted paigas – milline info liikleb, kes selle info esmaselt talletab, kes seda kasutavad, kuidas sellest tõuseb kasu kõikidele osapooltele (kliendid, arstid).

Palju on räägitud patsiendi haigusloo kõikide andmete kiirest ja korrektset edastamist kõikidele arstidele ja meditsiiniasutustele, kellega patsient kokku puutub. See oleks antud projekti üks suuremaid panuseid kõigi patsientide efektiivsel tervendamisel.
Kuidas projekt tegelikkuses realiseerub, kuidas asutused sellesse panustavad, kuidas “aitab” kaasa sellele seadusandlus (isikukaitse andmed näiteks), kuidas erinevate haiglate arstid haiguslugudest saadud info põhjal patsiente efektiivsemalt ravivad, kuidas patsiendid/kliendid ise omale “õigeid” arstikülastuse aegu ja efektiivsemat teenust valivad – eks kõigele sellele annab vastuse lähitulevik, mille jooksul see projekt ellu rakendatakse.

Vestlusringis oli juttu ka E-tervise finantseerimisest, selle piisavusest ning infosüsteemi tähtsusest ja mõjust igaühele tervise eest hoolitsejale.

Tänud Marko Tiirikule klubilistele ühe huvitava klubiõhtu sisustamise eest.

© Eesti IT Juhtide Klubi. Kõik õigused kaitstud.
Serveriga toetab: zone.ee | Sisuhaldus Arte Verum Studio & Wordpress.