Curling

08.12.2008

Detsembris võtsime koosolemist veidi vabamas vormis ning proovisime kätt curlingus. Loe edasi…

Saku Õlletehas

11.11.2008

11.novembril 2008.a. toimub IT-klubi liikmete kohtumineSaku Õlletehase AS-isLoe edasi…

Juhtimine 2008/2009

03.11.2008

Austatud Eesti IT-juhtide klubi liikmed!

2008/09 hooajaks valitud presidendi meeskond tänab eelnevat presidendi meeskonda toimiva klubi ning ettevõtmiste mõtetepagasi edastamisest!

Oleme klubi liikmetena tegutsenud peaaegu aasta ning loodame, et saame anda klubi jätkusuutliku edasiviimisesse oma panuse. Saime nn pärandina toeka ideede pagasi ning sõbraliku julgustuse, millele tuginedes usume, et klubi jätkab oma seniseid traditsioone ning loob ka uusi juurde.

Oleme kirjutanud oma mõtted klubi juhatuse protokolli, mille leiate IT-klubi veebilehelt. Loodame, et meil on võimalik viia korralistesse koosviibimistesse sisse väikesed rutiinimuudatused, et elavdada omavahelist arutelu IT või päevakajalistel teemadel.

Täname ka pikaajalisi funktsionääre – IT klubi laekur Jaan Metsa ja ITklubi revident Anti Puusepp

Klubi saab olla nii hea, kui on tema liikmed!
Seega on kõikide liikmete ettepanekud ning ideed igati teretulnud!

Tegusat hooaega soovides!
Marko Tiirik, IT-klubi president
Ergo Tars, IT-klubi meister

P.S. IT klubi presidendi meeskonna kavatsused_2008_09

Bravocom

14.10.2008

14.oktoobri üritus hoopis Bravocom-is, asukohaga Sõpruse pst 151.  Loe edasi…

IT klubi tegevusest 2007/2008

11.10.2008

IT klubi juhtvankri ette rakendatuna, oli eelneva(te) presidendimeeskon(dade)na hea pärandina ettevõtmiste mõttepagas kirjas, juhatades sissetallatud radade kaudu uute ürituste manu. Kümne klubiürituse korraldamine hõlmas 2007/2008 juhtmeeskonna põhitegevuse hooajal.

Neid klubiõhtuid jagus mitmesse valdkonda ja erinevatesse suundadesse, millest täpsema ülevaate saab klubi lehelt mõne meenutuslause näol.

Kolmel korral on siinjuures põhjust tänuga meenutada oma klubiliste kaasabil toimunud üritusi (robotroonika – Raivo Sell, e-Tervis – Marko Tiirik ja võrgundusega seonduv Bravocom-s – Siim Valdmets).

Emotsionaalsemalt poolelt jäi meelde kasiino Olympic detsembrikuu õhtu ning Soome lahe teisel kaldal Via Nordica konverentsi lühikülastus. Viimase ürituse ettevalmistus oli üpris suhtemahukas ning näitas sedagi, kuidas „kiirel ajal” meie klubi kontaktid toimisid. Aga heameel tõdeda, et osalenutele see päev kordaläinute kilda kvalifitseerus.

Kõige enam klubilisi osales IT kolledži uue maja külastusel, ju paljusi meie seast huvitab järeltuleva IT põlvkonna tegemised ja suundumused. Erialaselt pakkusid teavet laevajuhtimiskeskusega tutvumine ja arvutite kokkupanija ML Arvutid külastus.

Lisaks üritustele jätkati klubi meene idee realiseerimist. Küsitlusega sai selgitatud-valitud meene, klubi meister, Zahhar Kirillov realiseeris selle, alates tellimisest kuni klubi liikmeteni kulgemiseni. Ja jätkub meeneid veel ka mitmeks aastaks klubi võõrustajatele kinkimiseks.

Mõni kavatsus oli aasta tagasi täiendavalt kirja pandud sõnastuses positsioneerida ITilikke arvamusi klubi positsioonidelt, samuti jagada võimalikku infot praktikakohtade osas.
Aga elu ise korrigeerib teisesuunalisi mõtisklusi ning ITlikke vaateid kui praktikakohtade infot on vast õigem klubi liikmete töökohtade kaudu jagada.

Oma klubi raamides toimunud üritustele, selle sees väärtusliku kogemusinfo jagamisele lisandus hooaja jooksul klubi liikmeskond viis uut liiget.

Arvan, et klubilised leidsid korra kuus teisipäevast “üritusväärtust” kui ka võimalusi virtuaalses ruumis mõne küsimuse üle omavahel arutleda. Endalegi lisandus IT maastiku mõttekilde, uut nägemist kaasklubilistes ja presidendimeeskonnaga töötades. See tõesti rikastas vaheldusega igapäevases tegevustes. Arvan, et need suhted ja tegevused on meid üheksa aasta jooksul võimaldanud mõnusal klubiviisil ja IT vaimses seltskonnas tunda.

Jätku klubilistele seda klubivaimu virgena hoida ja uuel juhtmeeskonnal selle vaimu tugevdamiseks meid klubiüritustega turgutada.

Andrus Kross
Klubi president 2007/2008

ML Arvutid

09.09.2008

IT klubi võõrustajad rääkisid oma ettevõtmise ajaloost viimasel 15 aastal Eestis kui naaberriikides. Tutvustasid oma toodangu müügiartikleid eelnevas ja tänases turusituatsioonis. Loe edasi…

Via Nordica konverents

10.06.2008

Külastasime Vianordica2008 konverentsi näitust Pasila messikeskuses ja tutvusime Soome Maanteeameti teeliikluse korraldamise keskuse tööga. Loe edasi…

Laevaliikluse Korraldamise Keskus

13.05.2008

Räägiti Veeteede Ameti infosüsteemidest, Laevaliikluse Korraldamise Keskuse toimingutest, millega tutvusime reaalses töökeskkonnas. Keskus paikneb Tallinna Punase tuletorni läheduses Valgel tänaval (Valge tuletorn paikneb Punasel tänaval) ja klubilistel oli võimalus näha kõrgelt kaldapealselt laevade reaalset liikumist (binokliga) Tallinna Sadamas kui jälgida sama Keskuse kuvaritelt. Loe edasi…

Uus IT kolledž

08.04.2008

Tutvuti IT Kolledzi uute ruumidega, nähti õppeklasside sisustust, suurt kaasaegse esitlustehnikaga varustatud auditooriumi, paari raamatute avariiuliga ja suure elektroonilise lugemissaaliga raamatukogu, Cisco laborit, robotroonika klubi.
Loe edasi…

Tallinna Vesi

11.03.2008

Kohtumine toimus Paljassaares, kus vaadeldi Tallinna Vee veemajanduse mustemat poolt, kanalipumpla ja jaama Koplis. Loe edasi…

AS Ida-Tallinna Keskhaigla

29.01.2008

Tervisest läbi IT silmade Loe edasi…

IT klubi 8 jaanuaril 2008 TTÜ Mehhatroonikainstituudis

08.01.2008

Mehhatroonikainstituudi tegemistest, tudengite koolitamisest ja robotite võistlemisest andis ülevaate IT klubilane Raivo Sell. Robotite tänane “funktsionaalsus” pakub palju mõtteainet tuleviku kasutusvõimaluste osas. Tutvusime samas, hetkel Eesti ühega kolmest, 3D printeri “väljatrükiga” oli mitmele klubilisele esimene käegakatsutav kogemus.

Tänud Mehhatroonikainstituudi õppejõule, Raivo Sellile, selle huvitava robootika nii teoreetiliste kui praktiliste köögipoole tutvustamise eest. Loe edasi…

© Eesti IT Juhtide Klubi. Kõik õigused kaitstud.
Serveriga toetab: zone.ee | Sisuhaldus Arte Verum Studio & Wordpress.